Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Rekordmånga utländska besökare kom till Sverige 2012!

Kastellholmen; Fotograf/Källa:Ola Ericson, Stockholmsfoto

Det gick bra för destinationen Sverige även 2012. För nionde året i rad ökade övernattningarna från utlandet på hotell, stugbyar och vandrarhem i Sverige, och resandet från Norge, Finland, Ryssland, USA och Kina ökade med mellan 2,5 och nästan 12 procent. Även om det totala antalet övernattningar från utlandet under 2012 minskade svagt, var resultatet högre än 2010.

Andelen utländska övernattningar i Sverige är 24 procent. Men utländska besökare spenderar mer och står för 37 procent av omsättningen från turism i Sverige.

– Att hotell, stugbyar och vandrarhem ser en obruten tillväxt under många år visar att det finns en potential att satsa på utländska besökare, även om det innebär att ge sig ut i hårdare konkurrens, säger Thomas Brühl, vd på VisitSweden.

Kontakt

VisitSweden
Box 3030
103 61 Stockholm

Vår hemsida: http://www.visitsweden.com/sweden/

 

VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen riktas till en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 12 prioriterade utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring genom Svensk Turism AB. Under 2011 gjordes 16,7 miljoner utländska besök till Sverige. Svensk turistindustri står för 2,9 procent av BNP, omsätter 264 miljarder kronor och sysselsätter drygt 162 300 personer (räknat i helårsverken). Exportvärdet är 98,8 miljarder kronor. (Källa: Tillväxtverket, siffrorna avser 2011.) www.visitsweden.com/partner

Lämna ett svar