Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Välkommen till 1000 röster hörs!

Fotograf/Källa:Fryshuset
Mycket har hänt sedan Fryshusets började använda Future Search metoden år 2011.Vi har starta nya verksamheter, samtidigt som omvärldshändelser som massakern på Utøya, ungdomskravallerna i England och ungdomsarbetslösheten i Europa har gjort vår verksamhet viktigare än någonsin.

Sveriges största samtal med unga för unga!
Den 12 mars samlas därför 1000 unga och vuxna på Fryshuset för att med hjälp av Future Search säkerställa att det vi gör är det rätta och mest relevanta för unga nu när Fryshuset växer. Vi kommer att arbeta med frågor, aktiviteter och förslag kring det som är allra viktigast för unga idag. Det blir skiftande, omtumlande och mycket intensivt, allas åsikter kommer att tas tillvara. Resultaten kommer att påverka Fryshuset och beslutsfattare under lång tid framöver.

Dagen kommer att dokumenteras i en rapport som ska spridas till regeringen, kommunledningar, företagsledningar och ungdomsverksamheter.

collage_fryshuset680
Fotograf/Källa:Fryshuset

Vi har förmånen att genomföra dagen tillsammans med Sandra Janoff, en av dem som skapade Future Search, och med Josephine Rydberg-Dumont från Fryshusets styrelse. Future Search bygger på att alla har möjlighet att göra sin röst hörd och har haft stora framgångar, bl.a. i fredsmäklande sammanhang i Afrika. Läs gärna mer på http://www.futuresearch.net 

Din närvaro kommer att förändra ungas framtid och Fryshusets roll i denna!

Varmt välkommen till Fryshuset Stockholm 12 mars 2013 kl 9.00

Adress
Fryshuset
Mårtensdalsgatan 2-8, 120 06 Stockholm
(T-bana till Gullmarsplan eller tvärbana till Mårtensdal)
Vår hemsida; http://fryshuset.se/

Om Fryshuset

  1. Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen.
  2. Vi ger unga verktyg att ta makten över sin framtid genom att tillvarata sin inre kraft och motivation.
  3. Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till.
  4. Vi lyssnar in vad som händer i samhället och är snabba på att agera. Vi ser möjligheter där andra ser problem. Vi är tillräckligt modiga för att våga skapa förändringar, om och om igen.

Fryshusets grundare Anders Carlberg

Anders_Carlberg400

Fotograf/Källa:Fryshuset