Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Vasamuseet stängt för ombyggnad i sex veckor

Fotograf/Källa:Johan Israelsson, BLEAK

Under sex veckor, 18 mars–30 april, håller Vasamuseet stängt för ombyggnad. När museet byggdes för drygt 20 år sedan dimensionerades det för 600 000 besökare per år men de senaste åren har besökssiffrorna legat på det dubbla, över 1,2 miljoner. Köerna har ringlat långa utanför entrén och trängseln har varit stor på de mest spännande platserna inne i museet.

Den nya tillbyggnaden kommer att rymma en hall för tillfälliga utställningar, ny butik, serviceutrymmen för publik och en ny entréhall som ska ge ökat utrymme för besöksgrupperna.

– I det ombyggda Vasamuseet kommer vi att kunna välkomna fler besökare, och vi öppnar upp fler platser nära skeppet. I den nya hallen kan vi dessutom fördjupa och bredda berättelsen om Vasa och hennes tid, säger Vasamuseets chef Marika Hedin.

Tillbyggnadens utseende har fått största möjliga samstämmighet med det befintliga museet, och har drivits av ursprungsarkitekterna Göran Månsson och Marianne Dahlbäck med stöd av Berg Arkitektkontor. I den nya butiken och entrén har arkitekterna valt stora fönsterpartier för att få in mycket ljus, till skillnad från det befintliga museet där mängden dagsljus begränsas av den ljusnivå som skeppet tål.

Onsdagen den 1 maj slår Vasamuseet upp portarna igen.

Om Vasamuseet
Vasamuseet ingår i myndigheten Statens maritima museer, tillsammans med Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona.

Se hemsidan; www.vasamuseet.se