Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Körgillet i Hylte!

Nu riggas ett nordiskt körevenemang i Hylte kommun som kommer att engagera ca 600 körsångare, under ledning av rikskändisar.

Körgillet i Hylte genomförs under fyra dagar i början av september 2013. Samma vecka arrangeras Tågdagarna i Landeryd, ett evenemang som förra året lockade ca 4 000 personer. Samverkan mellan evenemangen ser vi som en framgångsfaktor.

Körgillet inleds den 5 sept med att kördeltagarna anländer till Hylte, etablerar sig på olika orter runt om i kommunen och avslutas med en stor körkonsert inför publik den 8 sept. Syftet med Körgillet i Hylte är att öka kännedomen om trakten, att visa upp en attraktiv kommun, att skapa fler och bättre förutsättningar för näringslivet, att skapa fler arbetstillfällen, att stärka området som turistmål och att öka inflyttningen till kommunen.

Det finns ett stort intresse för körsång. Bara i Sverige räknar man med att det finns ca 600 000 körsångare som sjunger i olika körer.

Foto: Daniel Sanjay Hansson / Körgillet

Läs mer på http://korgillet.se/