Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

En miljon till det flytande kulturarvet!

Fotograf/Källa:Ib Bergström

Om bilden ovan;

Linnea byggdes 1915 i Sjötorp som ett seglande fraktfartyg. Fartyget är en typisk representant för skonarriggade jaktskrov byggda i Sjötorp och fartyget var yrkesverksamt fram till 1965. Sedan 1968 har det genomförts mycket stora arbeten för att bevara Linnea som idag används främst för skolseglingar Stödet ska bidra till finansiering för att återskapa den stora lastluckans ursprungliga utförande.

Sjöhistoriska museet fördelar 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får nio fartyg ta del av stödet. Bland dem finns storslagna segelfartyg, ett traditionellt fiskefartyg, kraftfulla bogserbåtar, en klassisk ångslup, och unika motorfartyg.

Det ekonomiska stödet är mycket efterfrågat. I år har Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, tagit emot 39 ansökningar om totalt 7.5 miljoner kronor.

För Sjöhistoriska är det viktigt att kulturhistoriskt intressanta fartyg kan bevaras och användas. Arbetet med detta engagerar ett stort antal människor, främst genom ideella föreningar runt om i landet. Möjligheten att få vara med ombord lockar varje år tusentals intresserade. De historiska fartygen är viktiga för en levande kustbygd och skärgård med utvecklad kulturturism.

– Att bevara och använda historiskt värdefulla fartyg är en kostsam uppgift och det här stödet utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden. Vi tror ändå att pengarna stimulerar till bevarandeinsatser och engagemang som har kulturhistorisk inriktning, säger Claes Wollentz, intendent på Sjöhistoriska museet.

Fartygsstödet har delats ut av myndigheten sedan 1991 och kan i första hand sökas av ägare till fartyg som k-märkts av Sjöhistoriska museet. Beslut om fördelningen sker i samråd med Arbetets museum, Riksantikvarieämbetet, Transportstyrelsen och rikstäckande föreningar för historiska fartyg.

– Vi lägger vikt vid att stödet fördelas mellan olika kategorier av fartyg till exempel segelfartyg, ångfartyg och motorfartyg men vi tar också hänsyn till geografisk spridning så att fartyg från olika delar av landet finns bland mottagarna, säger Claes Wollentz.

Mottagare av stöd till bevarande av historiskt värdefulla fartyg 2013

Asta av Smögen, Kungshamn, Före detta fiskefartyg

Constantia, Solna, Skolsegelfartyg

Harry, Lysekil, Bogserbåt

Herbert, Alingsås, Ångbogserare

Isolda, Göteborg, Segelfartyg

Linnea, Gamleby, Skolsegelfartyg

Tärnan av Waxholm, Stockholm, Ångslup

Svanevik, Stockholm, Segelfartyg

Sydfart, Kalmar, Lastmotorfartyg

Fartygen beskrivs mer på Sjöhistoriska museets hemsida här! 

Sjöhistoriska museet

Djurgårdsbrunnsvägen 24 / Box 27131

102 52 Stockholm

Vår hemsida; http://www.sjohistoriska.se/