Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Nära havet vill jag bo!

Bilden. Visuell bild om den tilltänkta stadsdelen, Allarp

Allarp – den hållbara småstaden är ett unikt projekt med målet att skapa en hållbar stadsdel för cirka 1000 invånare i anslutning till Laholmsbukten på gränsen mellan Halland och Skåne. Projektet har utvecklats i nära samarbete med Laholms och Båstads kommuner, och området kommer i framtiden att utgöra länken som binder samman de båda kommunerna.

I alla delar utvecklas Allarp för att bli ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle år 2020 där planeringen är ett resultat av en kontinuerlig dialog med markägare, kommun och lokala intressen. Hemsidan nedan har tagits fram för att säkerställa dessa ambitioner och ge riktlinjer för byggandet av området. Sidan illustrerar exploatörens och Laholms kommuns gemensamma ambitioner för Allarp, och riktar sig också till exploatörer, entreprenörer och framtida invånare i Allarp. Hemsidan är en presentation av den hållbara småstaden Allarp, ett hjälpmedel i utbyggnaden av staden, och ett styrmedel för hur området ska byggas.

allarpvision
Bilden. Visuell bild om den tilltänkta parken

Planering och genomförande av ett så omfattande projekt som Allarp utgör sträcker sig över en lång tid. Därmed blir kontinuitet och utvecklingen av de ursprungliga stadsbyggnadsambitionerna för området viktiga att upprätthålla under hela genomförandeprocessen.

allarpidag
Bilden. Allarp idag

Se den härliga filmen om Laholm!

Kontaktuppgifter

Telefon 0430-282 50

E-post info@allarp.com

Webbplats; http://www.allarp.com

Facebook; https://www.facebook.com/allarp.laholm