Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Naturreservatet Silverfallen – Karlsfors

Foto, Patrick Sälle, copyright

KÄLLA; Wikipedia
Silverfallen är ett antal vattenfall i Karlforsbäcken, Skövde kommun, som sammanlagt faller 50-60 meter i forsar och fall från en avsats till en annan nerför sluttningen på berget Billingen.

Vårtid så växer det blåsippor, gullvivor och lungört längs med vattendraget. Under sommaren så brukar bäcken vanligtvis torkas ut helt. SLUT KÄLLA

Läs mer om Silverfallen här!