Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Landets jägare i startgroparna inför årets älgjakt

Foto; Carl Johan Erikson

Idag, måndagen den 2 september inleds älgjakten i norra Sverige. Ifjol sköts sammantaget knappt 100 000 älgar i landet under älgjaktssäsongen. På Sveaskogs marker jagar 25 000 jägare i 3 500 jaktlag. Både andelen ungdomar och kvinnor som jagar ökar, men från låga nivåer.

Älgjakten är en av de största jakthändelserna för landets 300 000 jägare. Norra Sverige är först ut med älgjakt den 2 september och följs åt av södra Sverige den 14 oktober.

Med 4,3 miljoner hektar mark är Sveaskog landets största markägare. Företaget upplåter mark åt externa jaktlag på 4,1 miljoner hektar. På måndag den 2 september är det 1 200 jaktlag på Sveaskogs marker som går ut i skogen i norra Sverige för att jaga älg.

– Det är stor anspänning varje år inför älgjakten. Många jägare tar ut en semestervecka för att få vara ute i skogen och utöva sin hobby och sitt stora intresse, säger Anna Waxin, chef för Naturupplevelser på Sveaskog.

Andelen ungdomar (jägare upp till 25 år) i jaktlagen på Sveaskogs mark har från år 2012 ökat från 959 till 1014 personer. Andelen kvinnor har ökat från 980 till 1044 personer under samma tidsperiod. Sveaskog arbetar med att höja andelen ungdomar genom att erbjuda en rabatt på 40 procent av de jaktliga avgifterna.

En annan aktuell fråga är hur landets älgstam ska förvaltas. Den senaste veckan har rapporter från Skogsstyrelsen visat att färska betesskadorna på ungskog i delar av Norr- och Västerbotten ligger på mellan 10-20 procent. Förvaltningen av klövviltstammarna är en helt central fråga i dialogen mellan jägarkåren och landets markägare.

– Sveaskogs inriktning är att älgstammen ska vara i balans med fodertillgången. Målet är att sju av tio tallar ska vara oskadade när de är fem meter höga. För att nå det målet får de färska skadorna inte överstiga 2-5 procent. Vi har en bit kvar till det målet. De senaste rapporterna från Skogsstyrelsen är därför dyster läsning och understryker vikten av att tilldelade älgar verkligen fälls, säger Ronny Löfstrand, skogsskötselexpert på Sveaskog.

Läs mer på; http://www.sveaskog.se/

Lämna ett svar