Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Lucialinne och klappar till fröken knäcker barnfamiljer!

Fotograf/Källa Majblomman/Anna Sigvardsson

I december har de flesta barnfamiljer späckat schema, med julmarknader, luciatåg och gemensamma klappar till fröken. Stressigt men mysigt, om man har resurser. Med en ny rapport uppmärksammar Majblomman problemet med otillåtna avgifter i skolan, som är särskilt påtagligt i juletid.

För ekonomiskt utsatta familjer kan det vara nog så tufft att få ihop julklappar till barnen. Därtill försvåras adventstider av traditionella inslag i skolan. Det kan handla om att barnen förväntas ha ett vitt linne i rätt storlek på Lucia, om obligatoriska insamlingar eller om att bidra med julfika till avslutningen.

Majblomman_Loggan600

Majblommans rapport ”Ta med en rejäl matsäck och busspengar!” fokuserar på otillåtna skolavgifter. Undersökningen som gjorts av TNS Sifo visar att olika slags kostnader tynger ekonomiskt utsatta familjer året runt, inte minst i december. 90 procent av de föräldrar vi tillfrågat berättar att de regelbundet ombeds förse sina barn med matsäck i samband med utflykter. 48 procent uppger att skolan kan fråga efter pengar till hyra av utrustning på idrottsdagar.

Trots en stabil politisk samsyn och tydliga regler i skollagen, så biter sig problemet med otillåtna avgifter fast i många kommuner. Majblomman vill därför åter igen synliggöra konsekvenserna av de dolda kostnaderna i skolan, ur ett barnperspektiv. Det är inte det enstaka utlägget, utan de ständiga små beloppen som ska betalas i skolan som tär på marginalerna för den som har det knapert.

– Majblommans alla 650 lokala föreningar ser verkligheten varje dag för barn som måste avstå från gemensamma aktiviteter i skolan, de lär sig tidigt att komma med undanflykter och i värsta fall kommer barnet inte till skolan den dagen, säger Lena Holm, Majblommans generalsekreterare.

Majblomman tror att det ligger goda avsikter bakom obligatoriska insamlingar och andra dolda kostnader, men att kunskapen om konsekvenserna är för låg. Vi förordar mer synliggörande av problematiken, och ökad kunskap om alternativa tillvägagångssätt. Majblomman arbetar sedan förra seklets början med att engagera barn i frivilliga, lärorika insamlingar.

Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi driver ett sommarläger på Galtarö och verksamheten MajVojs. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Hemsida; http://www.majblomman.se/