Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Under 2014 firar Sverige och Nederländerna 400 år av diplomatiska förbindelser.

Foto/Källa; Visit Holland

2014 blir ett speciellt år för de svensk-holländska relationerna. År 1614 öppnade Sverige sin allra första utländska ambassad och det i den holländska staden Haag. Detta innebar starten för en långvarig vänskap och ett blomstrande ekonomisk samarbete mellan de bägge länderna. Exakt fyrahundra år senare är relationerna fortfarande på topp: inom många områden fortsätter det ömsesidiga utbytet oförtrutet, inte minst när det gäller kultur, handel och turism.

Den 5 april 1614 undertecknades ett avtal mellan Sverige och Nederländerna, som bland annat fastslog att de båda länderna skulle ha fasta ambassadörer hos varandra. Nederländerna blev därmed det första landet som Sverige hade en ambassad i. Förutom upprättandet av permanenta beskickningar innehöll avtalet även överenskommelser angående handel och hur länderna skulle hjälpa varandra militärt.

red_tulpaner680

En annan viktig anledning till de nära relationerna var ländernas ekonomiska förbindelser. Sverige hade nyligen lidit ett svårt nederlag mot Danmark och tvingats låna pengar i Amsterdam för att köpa tillbaka den strategiskt viktiga Älvsborgs fästning. Håkan Emsgård, Sveriges ambassadör i Haag: ”Holland låg centralt i Europa, och var Europas rikaste land. Sverige hade goda skäl att öppna en ambassad just där.”

Under exakt 400 år har Sverige och Nederländerna haft diplomatiska förbindelser och nära kontakter med varandra. Under jubileumsåret 2014 kommer en rad evenemang att arrangeras för att uppmärksamma – och utveckla – det goda samarbete som våra länder har.

flodbat680

Philip De Heer, Nederländernas ambassadör i Stockholm: ”De bägge länderna insåg redan tidigt mervärdet av en permanent plats för kontakter. En sådan lång gemensam historia har troligen gjort att länderna lärt känna varandra ovanligt väl. I en värld av växlande maktkonstellationer erbjuder en beprövad vänskap trygghet och därmed förtroende. Det här jubileet är också ett jubileum där vi ska blicka framåt.”

Häromdagen presenterades den gemensamma webbplatsen http://swe400nl.com. Där samlas jubileumårets alla nyheter, evenemang och aktiviteter.
Se även; http://swe400nl.com/se

Se även; http://www.holland.com/se/tourism.htm