Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Skara domkyrka i lätt vinterskrud

Foto; Monika Wahlund

Den här vackra bilden på kyrkan har, Monika Wahlund, delat med oss tagit och delat med oss.

Stort & Varmt tack till, Monika Wahlund, som delade bilderna med oss!

Om Skara Domkyrka KÄLLA (Wikipedia)

Skara domkyrka har anor från 1000-talet, men den nuvarande höggotiska stilen stammar ursprungligen från 1300-talet. Kvar från 1000-talet är bland annat en för svenska förhållanden unik krypta, ett sista vilorum för stiftets första biskopar. Nuvarande koret tillkom vid 1200-talets början, och långhuset jämte tvärskeppet fick sin huvudsakliga form vid 1300-talets början, varigenom hela byggnaden fick en höggotisk prägel. Dessa delar var och är uppförda av sandsten från Västergötland. Skara domkyrka skadades och restaurerades vid flera tillfällen (bland annat i krigen med Danmark och vid stadsbränder under bland annat 1700-talet). Skara domkyrka är i sitt nuvarande skick en i väsentliga delar modern byggnad, vari ingår omfattande rester av en medeltida anläggning.