Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Halmstad City!

Den här bilden, butiken Gredelin – För hemmets alla vrår, har Gunilla Andersson, tagit och delar med oss här på ListitSweden.se och vår serie, ”Dagens Sverigebild”.

Halmstad ligger vackert på ömse sidor om Nissan och stadskärnan bevarar en stor del av den karaktär, som staden hade vid början av 1900-talet. Bebyggelsen har låga tegel- och korsvirkeshus, de äldsta från 1600-talet. Centrum på den västra sidan av Nissan har rester av det gamla befästningssystemet från tidigt 1600-tal och begränsas av 1600-tals slottet, Norre Port från 1601 och Karl den XI:s väg, vilken löper utefter den gamla befästningsvallen. Centralpunkt är Stora Torg med Carl Milles fontän Europa och Tjuren från 1926 samt det 1928 uppförda rådhuset. Stadsplanens utformning är av renässanssystem. Vid Stora Torgs södra sida ligger stadens enda medeltida byggnad, Sankt Nikolai kyrka, en hallkyrka i tegel från 1300-talet. KÄLLA [Wikipedia]

Stort tack för din medverkan med bilden, Gunilla!