Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Lidens Gamla Kyrka

Foto; Pekka Heiskanen

Lidens gamla kyrka är en kyrkobyggnad i Liden i Indalsälvens dalgång, cirka 45 km nordväst om Sundsvall.
Den tillhör Lidens församling i Härnösands stift.
Ett bevarat krucifix från 1200-talet antyder att det funnits en äldre föregångare till den nuvarande stenkyrkan från senast 1200-talet, förmodligen av trä.
KÄLLA [ Wikipedia ]

Stort tack för din medverkan med bilden, Pekka!