Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Inseros vid Västra Ingsjön!

Foto; Paul Sirugo – Stort tack för din medverkan med din vackra bild, Paul!

En vindstilla och underbar oktobermorgon i Inseros vid Västra Ingsjön – bara 25 meter från min ytterdörr.
Detta fotos titel fick bli ”Vår närmaste stjärna”. Och som solen gestaltade sig denna morgon talar titeln för sig själv.

Källa [ Wikipedia]
Västra Ingsjön är en sjö i Härryda, Marks och Mölndals kommuner i Västergötland och Halland och ingår i Kungsbackaåns huvudavrinningsområde. Sjön är 23 meter djup, har en yta på 1,94 kvadratkilometer och befinner sig 57,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kungsbackaån (Lindomeån). 
Västra Ingsjön ingår i sjösystemet ”Ingsjöarna”, där den andra sjön är ”Östra Ingsjön”. Sjön ligger belägen längst till väster i systemet och mynnar ut i Lindomeån.
Slut Källa