Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Den svenska allemansrätten urholkas!

Badande barn. Foto; Cathy Yeulet 

En färsk opinionsundersökning från Världsnaturfonden WWF visar att 88 procent tycker att allemansrätten är viktig. Samtidigt finns intressen från både politiker och organisationer som vill försvaga den. Allemansrätten är ett av de teman som står i fokus i WWFs nya kampanj Svenska Pärlor där målet är att få ett stärkt naturskydd i Sverige.

– Vi behöver ett utökat naturskydd och få större resurser att sköta den redan skyddade naturen. Det är avgörande för att kunna rädda våra arter i en värld där vi människor påverkar allt mer. För att få politikerna att agera för ett ökat naturskydd startar vi kampanjen Svenska Pärlor, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF.

Lappuggla_Foto_shutterstock
Lappuggla Foto: Shutterstock

En trend som riskerar att försvaga allemansrätten är att det blir allt lättare att avgränsa privata marker, vilket slår hårt mot allemansrätten. Skyltar med texten tillträde förbjudet, privat väg, privat strand eller privat brygga blir vanligare. Det kan göra det svårare för människor att röra sig fritt i naturen, att cykla eller rida eller göra en utflykt till en strand.

En annan trend är att strandskyddet försvagas, det vill säga att det blir lättare att bygga närmare än 100 meter från strandkanten. En rapport från Naturvårdsverket visar exempelvis att det rentav är vanligare att bygga i strandskyddade områden än strax utanför.

WWF:s undersökning visar att en majoritet av svenskarna är emot att man ska kunna avgränsa privata marker och därmed frångå allemansrätten som är inskriven i svensk grundlag. En klar majoritet (63 procent) är också emot att strandskyddet försvagas.

– Det är viktigt att strandskyddet stärks istället för att försvagas. Vi måste värna allemansrätten – så att vi kan fortsätta att vandra fritt längs sjöar och stränder. Men vi behöver också skydd för de arter som lever i strandområden och är beroende av de livsmiljöerna, säger Ola Jennersten, naturvårdsexpert på WWF.

Strandskyddet behövs även för att trygga förutsättningarna för friluftslivet och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Enligt Artdatabankens så kallade rödlista är nästan en tredjedel av de arter som löper risk att försvinna i Sverige knutna till strand- eller vattenmiljöer.
För mer info om Svenska Pärlor se: wwf.se/svenskaparlor