Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Helsingborg på väg mot fritt internet i hela staden!

Foto: Göran Svensson, Helsingborgs stad

Sedan förra sommaren kan invånare, företagare och besökare surfa fritt, obegränsat och utan kostnad via stadens trådlösa nät på åtta platser i stadsmiljön. Med de två nya platserna Gröningen och Mäster Palms plats fortsätter Helsingborg satsningen mot visionen om den globala staden.

Förutom stadens skolor, bibliotek och samtliga kommunala arbetsplatser finns det i dagsläget åtta platser i stadsmiljön med fritt internet. Staden planerar för att öppna nätet på ännu fler platser, vilket är en förutsättning för den globala och uppkopplade staden.

– En av en stads stora uppgifter är att bygga och skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur som till exempel vägar, cykelvägar och färjeförbindelser. För utan god infrastruktur stannar staden. I Helsingborg är vi övertygade om att den digitala infrastrukturen i framtiden kommer att vara en lika viktig förutsättning för en stads utveckling, säger Peter Danielsson, (m) kommunstyrelsens ordförande.

Helsingborgs stad har satsat på att erbjuda invånare och besökare ett snabbt och stabilt internet, något som är extra viktigt i tider med allt större begränsningar av datavolymerna i mobilabonnemangen. Internet utan gränser vinner både demokratin och näringslivet på då det ökar tillgängligheten för alla.

– Genom de här satsningarna hoppas vi skapa ännu bättre förutsättningar för samtal, inflytande, avkoppling och affärsutveckling. Det här ökar friheten för användaren att arbeta och söka information nästan var som helst i staden, säger Peter Danielsson

Arbetet med att bygga ut fritt internet på fler platser planeras att fortsätta under 2015. Det väntar också ett arbete att i anslutning till flera av punkterna kunna göra mer, till exempel mäta luftkvalitet och ljudvolym. Vidare pågår ett arbete för att göra statistik och data tillgänglig för användande vilket knyter an till Öppna Helsingborg.

Helsingborgs stad strävar också efter att ansluta nätet till Eduroam, som är ett samarbete mellan högskolor och universitet för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk. Det skulle göra det ännu nyttigare för stadens elever och skolpersonal. Och det är bara början på vad som kan göras med det existerande nätet.

Läs mer här! http://www.helsingborg.se/