Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Kvällsvy över Turning Torso

Foto; Titti Yttersjö

 

 

KÄLLA; [Wikipedia]
Turning Torso (engelska för ”vridande torso”) är Sveriges och Nordens högsta skyskrapa belägen vid Lilla Varvsgatan i Västra Hamnen, Malmö. Byggnaden är ritad och konstruerad av arkitekten Santiago Calatrava och ägs av HSB. Byggnaden är 190,4 m hög och är i huvudsak ett bostadshus. Huset kallas ibland, lokalt, för ”det snurriga tornet”. Huset har tack vare sin höga höjd blivit ett naturligt landmärke i Öresundsregionen och har som sådant i viss mån ersatt den stora Kockumskranen och kan ses ifrån båda sidorna av Sundet. Den är även fullt synlig från kikarna på Kärnan i Helsingborg under en klar dag.
SLUT KäLLA

Stort tack, Titti, för din medverkan med bilden!