Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Sjön Värmeln

Kvällssol över sjön Värmeln. Foto; Jonny Saxholm

Källa [Wikipedia]
Värmeln är en sjö i Arvika, Grums, Kils och Säffle kommuner i Värmland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön har en area på 74,6 kvadratkilometer och ligger 56 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Borgvikeälven (Emsälven). Till Värmeln räknas också Lilla Värmeln.

Värmelns utlopp till Vänern går via Borgviksälven till Borgvikssjön vid Borgvik och vidare via Grumsfjärden till Åsfjorden i Vänern. Värmeln tillhör Borgviksåns avrinningsområde. Slut källa

Stort tack för din medverkan med denna vackra bild, Jonny!