Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Gärdhems kyrka Västergötland

Gärdhems kyrka Västergötland. Foto; Marianne Brattberg 

KÄLLA; [Wikipedia]
Kyrkan började uppföras 1877 av byggmästaren Pehr Thorssén efter ritningar av hovarkitekten Fredrik Wilhelm Scholander, och invigdes den 10 augusti 1879. Byggkostnaderna uppgick till 100.000 Riksdaler riksmynt. Ursprungligen var kyrkan klädd i vit puts men då denna inte ville hänga kvar avlägsnades den 1909. Gärdhems gamla 1100-talskyrka, 1 km norr om den nya, lämnades och återstår som ruin.
SLUT KÄLLA

Föregångaren är det idag endast ruinen kvar av.

Gardhems_kyrka_ruinen_foregangaren
Foto; Marianne Brattberg 

Tack för din medverkan med dina vackra bilder på kyrkan, Marianne!