Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

En ren upplevelse!

Bli av med ditt avfall smidigt och miljövänlig.

I min firmas verksamhetsområde har jag även erbjudit lite skog- & trädgårdstjänster. Som markfällning eller sektionsfällning av träd. Efter att man fällt ett stort träd som kanske kastat sin stora skugga över en kunds hela tomt och hus och tagit hand om veden, återstår det mängder av ris och mindre grenar. Oftast har jag hjälpt kunden väck med riset på olika sätt. Tänk om man istället kunde be ett sådant företag som Junkbusters ta hand om det så jag istället kunde åka till nästa kund.

För Junkbusters hämtar folks trädgårdsavfall och tar hand om det på ett miljöriktigt sätt. Ja, i själva verket hämtar de nästan alla typ av avfall som byggavfall, avfall, grovavfall, elektronik, småsaker, möbler för bortskaffande och miljöriktig återvinning. Så nästa gång du ska kasta något, slå en pling till Junkbusters så kommer de ilande i sina vackert blåfärgade lastbilar. Eller så kan du själv samla skräpet i storsäckar och containrar så hämtar de det när du vill.

Jag lovar, det är en ren upplevelse att se hur ens skräp tas om hand av Junkbusters!