Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Hamnen, Göteborg

Foto; Thorbjørn Wegne – Och det välkända ”Läppstiftet”

[Källa, Wikipedia]
Göteborgs hamn är en hamn längs de båda stränderna av Göta Älvs utlopp genom Göteborg, Norra Älvstranden på Hisingen och Södra Älvstranden på Göteborgs fastland. Hamnen är en kombinerad flod- och kusthamn, med en total kajlängd på 13,1 kilometer (kajlängd 1905 var 4,8 kilometer). Göteborgs hamn är Skandinaviens och Sveriges största hamn med en handelsvolym på 39,9 miljoner ton (2006). Volymerna domineras av olja (60%) följt av containergods och skogsprodukter. Mängden olja var 22,8 miljoner ton, och antalet containrar var 862 000 20-fots (2008). Det finns även betydande passagerartrafik.
[Slut Källa]

Läs mer på http://www.goteborgshamn.se/

Stort tack för din medverkan med din vackra bild, Thorbjørn