Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Nationell strategi för rymdturism

Bilderna; Passengers on board the first public weightless flight performed by Novespace, March 14, 2013

Nationell strategi för rymdturism – Sverige kan bli ledande!

Rymdindustrin växer globalt och världen över samverkar regeringar, företag och akademi om verksamheter som bidrar till ett innovativt teknik- och kunskapssamhälle. Sveriges tillgångar är en väl utvecklad rymdindustri, flygplatser med ett fritt luftrum över glest befolkade ytor, en fungerade rymdlag och en professionell besöksnäring. Konkurrensen hårdnar nu i Europa där fler länder satsar och Storbritanniens regering vill bli ledande.

Nya rymdflygplan skapar kommersiella möjligheter för turism samt för forskning, teknik- och materialutveckling i tyngdlöshet. Återanvändningsbara farkoster medför sänka kostnader och flyger från en vanlig flygplats.

– ”Rymdturism är en högteknologisk bransch som främjar innovation, tillväxt och hållbara lösningar. Sverige kan bli Europas portal för rymdresor, rymdturism och forskning baserad på rymdflyg. Men nu krävs en politisk och nationell prioritering, annars riskerar vi att missa en möjlig miljardindustri”, säger Karin Nilsdotter, vd Spaceport Sweden

-”Rymdens användbarhet är idag odiskutabel. Precis som en gång för flyget, kommer färder i rymden att bli en mer naturlig del av människans liv, både för nöje och nytta, säger den svenske astronauten Christer Fuglesang, direktör för KTH Space Center.

Spaceport680

 

-Självklart skall ett högteknologiskt land som Sverige vara en spelare på den nya arena som bemannade rymdfärder utgör”, säger Fuglesang.

Aktörer från rymd- och flygindustrin, besöksnäringen, universitet, högskolor, forskningsinstitut, science parks, inkubatorer och offentlig verksamhet samlas nu för att utarbeta en strategi för rymdturism.

Strategin ska stärka det nationella engagemanget och hjälpa Sverige att tillvarata de unika förutsättningar som finns och den samlade potentialen hos svenska företag, universitet och entreprenörer, samt attrahera fler etableringar, talang och besökare”, fortsätter Nilsdotter

Några av de viktigaste långsiktiga målen för vårt arbete:

Skapa ett nationellt engagemang, policy och ekosystem för rymdturism
Skapa hållbara och unika reseanledningar och ikoner för svensk besöksnäring
Bidra till och kartlägga bredare samhällseffekter från rymdturism till andra branscher
Stärka Sverigebilden och bidra till ökad export, sysselsättning och tillväxt
Projektet är en del av Vinnovas strategiska agendor i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft och ökad export i en snabbföränderlig värld. Medverkande är; Space Travel Alliance, KTH, Spaceport Sweden, SSC, Kiruna Kommun, Space Kiruna, Swedavia Kiruna Airport, LTU, Design Labland, Swedish Lapland Visitors Board, Need to Know, Visita, Si, Munktell Science Park, SISP, VisitSweden, QinetiQ, Bruksflyg, Visit Linköping, Naturvårdsverket, IRF, ABI, KTH Space Center, Rymdforum och IVA.

-”Utveckling av en nationell strategi för rymdturism är mycket angeläget, då den utifrån befintliga svenska styrkeområden lägger grunden för en helt ny näringsverksamhet. Implementering av rymdturism-strategin kan skapa stora positiva effekter, inte minst i innovation i andra branscher, liksom tidigare rymdindustri inneburit enorm utveckling i allt från fordon till kläder”, säger Magnus Lundin, Vd för SISP, Swedish Incubators & Science Parks, vars medlemmar driver innovationsmiljöer över hela landet.

Lansering av satsningen sker i samband med konferensen Rymdforum 9-10 mars i Göteborg. Processarbetet och analysen kommer att ledas av Kairos Future och innehåller både personliga möten och ett system för öppen innovation. Fler aktörer välkomnas att komma med input och engagera sig i arbetet som fortgår fram till sommaren 2015.

Spaceport Sweden invigdes år 2007 som en nationell satsning för att möjliggöra bemannad rymdfart för turism och forskning i Sverige samt skapa en världsledande rymdhamn.

Space Travel Alliance etablerades år 2014 med målsättning att realisera visionen om rymdresor och skapa ett rymdresebolag som erbjuder rymdresor för privatpersoner, företag och akademi, förberedande träning och en accelerator för att stimulerat talang och fler företag.

Vinnovas syfte med satsningen på strategiska innovationsagendor är att aktörer inom ett område gemensamt formulerar vision och mål och definierar behov och strategier för utveckling av ett innovationsområde. Utgångspunkten för agendorna är att möta viktiga samhällsutmaningar och att skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft inom området.

Läs mer på; http://www.spaceportsweden.com/