Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Vy över Kungsbacka

Foto; Thorbjørn Wegne

KÄLLA [ Wikipedia]
Staden Koningsbakkae var under medeltiden en dansk gränshandelsplats och under en period Danmarks minsta stad. Första omnämnandet av staden är från 1366 och avser befästningen, Kungsbackahus, beläget mellan Kungsbackaån och Söderån (dagens Skansen). Det är oklart när Kungsbacka fick sina stadsprivilegier, men det första nedtecknade dokumentet som beskriver Kungsbacka som stad är daterat till den 13 december 1408. I början av 1500-talet drogs stadsprivilegierna in av kung Hans i syfte att samla handeln till Halmstad. Kungsbacka fick dock tillbaka sina stadsprivilegier redan 1582. När Halland blev svenskt 1645 minskade Kungsbackas betydelse. Närbelägna Göteborg sög upp såväl befolkning som näringsliv och staden var länge en av Sveriges minsta, med folkmängd understigande 1 000 personer i slutet av 1800-talet.
SLUT KÄLLA

Se även; http://www.kungsbacka.se/

Stort tack för din medverkan med bilden på den fina vyn över Kungsbacka, Thorbjørn!