Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Allemansrätten på olika språk till hjälp för turister!

Bilden; Barn som plockar skräp. Fotograf/Källa; Jenny Brandt

Allt fler turister som kommer till Sverige vill komma ut i den svenska naturen och nyttja den unika allemansrätten. För att underlätta för turisterna har Håll Sverige Rent tagit fram lättillgänglig information om allemansrätten på engelska, tyska och nederländska samt en frågesport på engelska och tyska.

Vi hoppas att många vill testa sina kunskaper kring allemansrätten i vår frågesport. Turismen är en av våra största industrier och en stor inkomstkälla. Det är viktigt att alla får ta del av vår natur och samtidigt lära sig vad allemansrätten innebär, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent.

Ett av de främsta skälen till att utländska turister reser till Sverige är vår vackra natur. Orörd, tillgänglig natur och ord som ”vacker” och ”öppenhet” är sådant som utländska besökare förknippar med Sverige.

Håll Sverige Rent har tagit fram lättillgänglig webbinformation och en webbaserad frågesport om allemansrätten på engelska och tyska. Information om allemansrätten finns även på nederländska. Syftet är att göra det enklare och roligare att lära sig vad man får och inte får göra i naturen.

Allemansrätten är fantastisk. Vi måste alla värna om den, både för miljöns och naturens egen skull och för alla som vill komma och besöka den, säger Johanna Ragnartz.

I en enkät som Mittuniversitetet genomfört i år är nedskräpning det som stör friluftsutövare mest, förutom andra friluftsutövare. Nedskräpning i naturmiljöer är också ett problem i många kommuner. I en utvärdering som gjordes av Naturvårdsverket för några år sedan uppgav var femte kommun att det finns stora problem med nedskräpning i naturmiljö, längs stränder och vattendrag. I en undersökning som Håll Sverige Rent genomförde bland markägare 2013 framkom att det vanligaste problemet för markägare är just nedskräpning.

Håll Sverige Rents webbplats,  finns informationen och frågesporten om allemansrätten på olika språk samt informativa affischer att ladda ner.

Kampanjen ”Var rädd om din arena” genomförs i samarbete med Naturvårdsverket. För ytterligare information om kampanjen, läs här!

 

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Vår vision är ett skräpfritt Sverige. Vi tror att ett skräpfritt samhälle är grunden för ett hållbart samhälle.

Stiftelsen Håll Sverige Rent på;  Facebook

Stiftelsen Håll Sverige Rent på; Twitter