Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Bålforsen, naturreservat i Västerbotten

Enorma vattenflöden nu, något försenad vårflod. Bilden togs ikväll vid Bålforsens kraftstation ikväll 2015-08-04
Foto; Egon Isaksson

Källa [ Länsstyrelsen ]
Området nyttjas flitigt för friluftsliv. 1981 modifierades skötseln av reservatet i syfte att gynna friluftslivet och bland annat ge en bättre vy ned mot den reglerade älvfåran. Intill kraftdammen och anslutande till reservatet finns en enkel rast- och grillplats och i väster ligger en liten sandstrand. Strax utanför reservatsgränsen i sydöst ligger en tydlig och mycket välbevarad flottningsmur.
Slut källa
Stort tack för din medverkan med denna fina bild, Egon!