Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Åsmyra i Forshaga, Värmland

Foto; Leif Svensson 

Det är Leifs son, Cristofer-Eric, 5 år, som kikar ut genom fönstret!

Källa [ Wikipedia]
Forshaga är en bruksort, som till stor del växt upp runt pappersbruket. Inflyttningen till orten skedde i samband med den industriella revolutionen. Därför finns det få äldre byggnader i Forshaga. Bland annat invigdes Forshaga kyrka så sent som den 20 mars 1921 av biskop Johan Alfred Eklund. Forshaga har även ett slott vilket invigdes 1882.
Ortens tillväxt var även starkt knuten till järnvägen, NKlJ-banan, mellan Skoghall och Hagfors, vilken passerade igenom samhället. Mellan Forshaga och Skived, beläget på andra sidan Klarälven, uppfördes en järnvägsbro. Sedan järnvägen rivits upp används den idag istället av fotgängare och cyklister och är nu en del av Klarälvsbanan.
Slut källa

Stort tack för din medverkan med denna fina bild, Leif!