Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Potatistema på Bondens egen Marknad 19 september

Fotograf/Källa; Åsa Rölin

Besök någon av Svensk Potatis AB marknader den 19 september. Många av marknaderna kommer att ha potatistema på programmet. Besökare har möjlighet att klämma, känna, lukta och smaka på potatisarna och träffa de som odlar. Röda, cerise, blåa, vita, gula, runda, avlånga, tjocka, smala och alla sorter har sin unika smak. Det kommer att visas ett antal olika sorter, många som man känner igen namnet på och andra som säkerligen är helt nya för besökarna. Denna dag ska inspirera till mer potatisätande och att fler upptäcker vilka möjligheter det finns att tillaga potatisen, enkelt, snabbt och bekvämt.
Bondens egen Marknad finns på 21 olika platser runt om i landet och det som gör marknaderna unika är två regler:

Regeln om spårbarhet: Produkter som säljs eller marknadsförs inom ramen för BeM skall komma från gårds- eller landsbygdsanknuten småskalig lokal produktion. Minst en person per försäljningsställe skall ha varit direkt delaktig i eller väl förtrogen med produkterna och alla produktionsled. På marknaden delar en del producenter torgstånd och samarbetet måste alltid synas tydligt för kunden på skyltar.
Regeln om närproducerat: Alla involverade gårdar ligger inom 250 km radie från marknaden och räknas därför som ”närproducenter”.

Årets marknader:

Falun, Folkets Hus
Gävle, Slottstorget
Nyköping, Stora Torget,
Göteborg, Haga
Sala, Sala Torg
Halmstad, Slottsbrokajen
Stockholm Södermalm, Katarina Bangata
Stockholm, Östermalm
Helsingborg, Sundstorget
Huddinge, Lilla Sjödalstorget
Sundsvall, Stora torget
Kristianstad, Stora Torg
Umeå, Vänortsparken
Linköping Borggården
Uppsala, Uppsala Centrslstation
Luleå, Storgatan
Västerås, Bondtorget
Malmö, Drottningtorget
Växjö, Vattentorget
Mariefred/Malmköping
Örnsköldsvik, Stora torget

Recept finns tillgängliga på marknaderna eller gå in på hemsidan www.bondensegen.com eller www.svenskpotatis.se för att få inspiration att tillaga olika potatisrätter.

Svensk Potatis AB arbetar med att informera om och marknadsföra potatis av hög kvalitet, SMAK-märkt potatis. Vi har en neutral position i branschen vilket gör oss unika. En stor uppgift är att utföra kvalitetsanalyser.