Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Stark sommar för västsvensk besöksnäring!

Fotograf/Källa; Åsa Dahlgren/vastsverige.com

Trots att stora delar av juni och juli regnade bort kan besöksnäringsföretagen i Västsverige se tillbaka på en lyckad sommar. Hela 51 procent av företagen som deltar i Turistrådet Västsveriges undersökning Besöksnäringsindex har ökat omsättningen under sommarmånaderna, gentemot samma period 2014. Endast 13 procent rapporterar om en minskad omsättning.

Sedan hösten 2014 genomför Turistrådet Västsverige sin undersökning ”Besöksnäringsindex Västsverige” tre gånger om året. Här får företag inom boende-, restaurang/café- och aktivitetssegmenten svara på frågor om det gånga kvartalet samt redogöra för sina förväntningar för det kommande.

Besöksnäringsindex är en bra barometer för det allmänna läget i den västsvenska turistnäringen. Det är också mycket glädjande att se att vi har en fortsatt hög svarsfrekvens, hela 54 procent den här gången, vilket säkerställer undersökningens trovärdighet, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.

Café- och restaurangföretag allra mest lyckosamma

Vid en analys av sommarsiffrorna från Besöksnäringsindex sticker segmentet restaurang- och caféföretag ut lite extra. Hela 66 procent av företagen som svarat på undersökningen rapporterar om omsättningsökningar under juni, juli och augusti. Tittar man på utländska gäster ser det också positivt ut.

Bara 3 procent av restaurangerna och caféerna uppger att de haft färre internationella gäster än förra sommaren, medan hela 42 procent rapporterar om fler, säger Victor Johansson, analytiker, Turistrådet Västsverige.

Den lyckade sommaren spelar förmodligen också in i att förväntningar på nästa mätperiod (september-december) är som allra ljusast bland restauranger och caféer. 46 procent förväntar sig högre omsättning och fler gäster de kommande höstmånaderna 2015 än under samma period 2014. Endast 3 procent tror på en minskning.

Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Utmaningen i visionen för Västra Götaland ”Det goda livet” är att ”Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion”.

En kommentar till “Stark sommar för västsvensk besöksnäring!

Kommentarer inaktiverade.