Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Höstbild över Rådasjön-Värmland

Höstbild över Rådasjön-Värmland, med N:a Råda Kyrka.9/10-15. Foto; Lena Persson

Källa [ Wikipedia]

Rådasjön är en sjö i Hagfors kommun i Värmland och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön är 83 meter djup, har en yta på 11 kvadratkilometer och befinner sig 123,1 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Årosälven (Uvan). Vid provfiske har en stor mängd fiskarter fångats, bland annat abborre, björkna, braxen och gers. Medelhöjden är 178 meter över havet och ytan är 56,93 kvadratkilometer.

Stort tack för din medverkan med denna vackra höstvy, Lena!