Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Stenbron i Karlstad

Foto; Mathias Skyman

Källa [ Wikipedia]
Östra bron eller Stenbron är en stenbro i Karlstad som går mellan stadsdelarna Norrstrand och Haga. Bron började byggas år 1761 för att få en bro som höll för vårfloderna och den invigdes 1797 av Gustav IV Adolf men bron var inte helt klar förrän 1811. Bron är 168 meter lång och har 12 granitvalv och därmed Sveriges längsta stenvalvsbro. När bron byggts medförde det en markant minskning av vattenflödet i den östra grenen av älven. Efter att bron byggts har en ö, Gubbholmen, bildats nedströms på grund av det förändrade vattenflödet. Omfattande reparationsarbeten har utförts under 1900-talet. Den senaste utfördes 1956 med bland annat injektering av bropelarna. Bron är endast öppen för kollektiv- samt gång- och cykeltrafik.
[Slut källa ]

Stort tack  för din medverkan med denna vackra bild, Mathias!