Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Svenskarna rör på sig för lite!

Bilden. Man måste inte utföra olika actionsporter för att få motion! Foto; pixabay

Studier där försökspersonerna själv rapporter om vad de äter eller hur mycket de motionerar är inte alltid så tillförlitliga. Förra året uppgav lite drygt 6 av 10 mellan 45 och 64 år att de ägnade 30 minuter åt fysisk aktivitet varje dag.

En pilotstudie gjort av Hjärt-Lungfonden kom fram till att det bara var 7 procent av svenskarna som rörde på sig en halvtimma om dagen.

Världshälsoorganisationen, WHO, har fastställt att det räcker med 30 minuters motion 5 dagar i veckan för att bibehålla hälsan i kombination med att man äter enligt Medelhavsdieten, det vill säga kost baserat på grönsaker, fisk och olivolja. I den nationella folkhälsoenkäten från 2014 uppgav 64 procent av svenskarna i åldersspannet 45-64 år att de ägnade minst 30 minuter om dagen åt någon form av fysisk aktivitet.

Att dammsuga är bra vardagsmotion

Men nu har Hjärt-Lungfonden nyligen gjort en pilotstudie, som ingår i den stora forskningsstudien SCAPIS, och funnit ett helt annat resultat som tyder på att vi svenskar rör på oss betydligt mindre och alldeles för lite. I studien utrustades nära 1 000 deltagare med en så kallad accelerometer. Den fungerar som en avancerad stegmätare och mäter om bäraren ägnar sig åt träning eller sitter stilla. Bara 7 procent av svenskarna i åldern 50–64 år rörde på sig tillräckligt mycket.

Tidigare studier om fysisk aktivitet har ofta byggt på att deltagarna själva har rapporterat sin aktivitet. Den här studien ger en mer objektiv bild av hur lite vi faktiskt rör på oss, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Motion_Pensionar_iStockphoto728
Att cykla är en bra motionsform samtidigt som man kommer ut i friska luften.

Ett unikt forskningsprojekt

SCAPIS är ett unikt forskningsprojekt i Sverige. Genom att göra omfattande undersökningar på 30 000 svenskar mellan 50 och 64 år, bygger man världens djupaste medicinska kunskapsbank. Syftet är att förhindra hjärt- och kärlsjukdom.

Det krävs inte några svettiga och hårda gympass för att skydda hjärtat. Att dammsuga, jobba i trädgården eller välja trappan framför hissen gör stor skillnad. En promenad på 30 minuter om dagen är bättre än ingenting, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Svenska rekommendationer

Den svenska folkhälsomyndigheten rekommenderar att man promenerar i rask takt så att man får upp pulsen, att man gör någon form av muskelstärkande aktivitet som styrketräning och att man undviker att sitta still för länge. Har man ett stillasittande jobb bör man resa sig upp 2 gånger i timmen och sträcka på sig under någon minut.

Motion_Pensionar02_iStockphoto728

 

Äldre personer över 65 år behöver även träna balansen och barn och ungdomar bör syssla med någon form av fysisk aktivitet/lek minst 60 minuter per dag.