Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Utländska turister trivs i Bohuslän

Paddling i Bohuslän – Fotograf/Källa; Henrik Trygg/vastsverige.com

Bohuslän är populärare än någonsin bland utländska turister. De kommer även på hösten! Naturaktiviteter som paddling, vandring och cykling är hårdvaluta i en tid där unika reseupplevelser är viktigare än någonsin. En nyligen gjord undersökning på uppdrag av Turistrådet Västsverige visade till exempel att samtliga tillfrågade (100 procent!) skulle kunna tänka sig att rekommendera Bohuslän till sina närstående.

HUI Research genomförde under september på uppdrag av Turistrådet Västsverige en undersökning där man gjorde intervjuer med 152 utländska Bohuslän-turister för att kartlägga vad som lockar dem till Bohuslän. Den typiske besökaren är mellan 45 och 55 år. Drygt hälften av de tillfrågade kom från Norge, och cirka 20 procent var tyskar. 90 procent av de tillfrågade övernattade i Bohuslän, och av dessa tillbringade varje person i snitt 4,6 nätter i Bohuslän och spenderade drygt 1800 kronor per dygn. Hela 43 procent har ägnat sig åt cykling och 25 procent åt paddling i samband med sin vistelse i Bohuslän. Samtliga tillfrågade kunde alltså tänka sig att rekommendera Bohuslän till närstående, och 97 procent kunde tänka sig att återvända.

Bohuslan_Paddling680
Paddling i Bohuslän – Fotograf/Källa; Henrik Trygg/vastsverige.com

Mycket positiva siffror. Det visar att vårt arbete med destinations- och produktveckling med outdoor och fokus på paddling i marknadsföringen har börjat betala sig. Reseanledningen styr valet av resmål, och i Bohusläns fall är skärgården och den fantastiska naturen de främsta reseanledningarna. Vår utmaning är att bygga produkter kring detta, säger Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige.

Bohuslan_Vandring_Koster680
Vandring på Koster – Fotograf/Källa; Göran Assner/vastsverige.com

Gillar äventyr – men vill bo bekvämt

Inom ramen för det av Tillväxtverket finansierade projektet ”Bohuslän på Export” har Turistrådet Västsverige sedan 2012 arbetat med att utveckla och paketera Bohuslän som en attraktiv destination. Produktutvecklingen har skett i samarbete med boendeanläggningar, restauranger och aktivitetsbolag. Och när det gäller Bohuslän är trenden tydlig:

De utländska besökare som kommer hit vill kombinera äventyr som paddling, vandring eller cykling med kulturupplevelser. De vill bo bekvämt, äta och dricka gott – gärna i en paketlösning. Därför känns det väldigt kul när undersökningen visar att det är precis dessa saker de ägnar sig åt när de kommer till Bohuslän, säger Fredrik Lindén.

 

Turistrådet Västsverige är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor och ska genom sin verksamhet bidra till näringslivets hållbara utveckling och marknadsföring av Västsverige som destination. Utmaningen i visionen för Västra Götaland ”Det goda livet” är att ”Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion”.