Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Ny plats för fotografi på Skeppsholmen – Mindepartementet Art and Photography

Dos Ladies. 1988 – Foto: Alberto García-Alix

Premiär 17 mars 2016 med Alberto García-Alix
Den 17 mars 2016 öppnar Stockholms nya konstscen för fotografi, Mindepartementet Art and Photography. Först ut och för första gången någonsin i Sverige visas en separatutställning med den spanske fotografen Alberto García-Alix. García-Alix var, tillsammans med bland andra Pedro Almodóvar, en av nyckelfigurerna i La Movida, det kulturella korståg av experimentell design, musik, film och konst som såg dagens ljus i Spanien då Francodiktaturen föll. Mindepartementet Art and Photography öppnar i de låga industribyggnaderna på Skeppsholmen där Panoptikon Fotografins Hus tidigare fanns.
Mindepartementet Art and Photography drivs av Kulturhuset Stadsteaterns tidigare curator och biträdande chef för konst och design, Estelle af Malmborg, tillsammans med Anna Eriksson, grundare av bokförlaget Art and Theory Publishing. Med premiärutställning redan i mars arbetar af Malmborg och Eriksson för fullt med att utveckla verksamheten, bygga om, förnya och öppna upp för internationellt fotografi.
– ”Utan att förenkla vill vi göra internationell fotokonst tillgänglig för många fler och erbjuda besökaren starka konstupplevelser oavsett förkunskaper. I en tid av stora utmaningar är behovet av kunskap och delaktighet kanske större än någonsin. Vi tror att den samtida konsten kan skapa en djupare förståelse för det som händer runt om i världen och ge nya perspektiv”, säger Anna Eriksson, VD, Mindepartementet Art and Photography.

Mindepartementet01_680
Mi Lado, Feminino. 2002 – Foto: Alberto García-Alix

Premiärutställningen på Mindepartementet visar Alberto García-Alix (1956). Utställningen ger en nära inblick i den spanske konstnärens liv under fyra decennier, med avstamp i slutet av 1970-talet när Francodiktaturens rigida regim ersattes av frihet för skapande i alla dess former. Rådande sociala strukturer och samhällsnormer utmanades och man prövade outtröttligt gränserna för sexualitet och droger och ifrågasatte den katolska kyrkans maktposition. Han visar ofta råa och nakna porträtt och videoverk – alltid i svartvitt.
– ”Alberto García-Alix väver i sin bildvärld samman en poetisk intimitet med utforskande av fysiska och mentala excesser. Han använder fotografiet som självreflexion och för att gestalta rädslor och begär. På ett unikt sätt skildrar han individen i tider av förändring, lika aktuellt idag som i 1970-talets Spanien”, säger Estelle af Malmborg, konstnärlig chef, Mindepartementet.
García-Alix skildrar sig själv och människorna i sin närhet bortom kulturella tabun och moralisk censur och hans arbete har beskrivits som skamlöst, kraftfullt och grafiskt. Han använder det svartvita fotografiet som personlig och social dokumentation i nakna och närgångna, men samtidigt poetiska, konfrontationer med sina modeller. García-Alix har hyllats i Vogue, British Journal of Photography och Vanity Fair och har tilldelats Spanish National Photography Award.

Mindepartementet04
La Gata 2001 – Foto: Alberto García-Alix

Mindepartementet Art and Photography Verksamheten är belägen i Mindepartementet på Skeppsholmen. Anna Erikssons och Estelle af Malmborgs avsikt är att introducera starka internationella konstnärskap i Stockholm och stimulera till konstnärlig förnyelse samt höja kvaliteten inom fotografin som konstnärligt fält i Stockholm och Skandinavien. Huvudfokus ligger på fotografi men även andra konstformer kommer att presenteras. Mindepartementet Art and Photography kommer att arbeta gränsöverskridande med konst, fotografi, mat, filosofi, litteratur och musik. Charlotte Birnbaum är ansvarig kreatör för café/evenemang.

Mindepartementet05
Emma Suarez,1981 – Foto: Alberto García-Alix

Mindepartementet uppfördes ursprungligen på 1730-talet som förråd för Flottans färskvattenfat. 1826-27 byggdes huset om till artilleriverkstäder. Under Krimkriget 1853–56 började sjöminor att användas på allvar och det nya vapnet behövde förråd och verkstäder på flottans varv i Stockholm. År 1874 förändrades verksamheten i huset till minverkstad och kontor för Mindepartementet, vilket även givit namn åt byggnaden. Mindepartementet ansvarade för tillverkningen och underhållet av minorna vid flottans örlogsvarv på Skeppsholmen. År 1969 lades örlogsvarvet ned. Försvarets materielverk och Minbyrån flyttade in och var kvar till 1983. Därefter har olika kulturverksamheter funnits i byggnaden.

Mindepartementet02_680
Dos hermanas. 2000 – Foto: Alberto García-Alix

Anna Eriksson. Grundare av förlaget Art and Theory och har sedan 2012 utgivit cirka 40 titlar inom konst, fotografi och konstteori. Eriksson grundade även bildbyrån Etsabild 2001 som nu är en del av marknadsledande bildbyrån Johnér där hon anställdes som VD. Anna Eriksson har tidigare arbetat som konstnärlig ledare på Fotografins Hus. Hon är utbildad vid Högskolan för fotografi, Konstfack samt har studerat konstvetenskap och estetik vid Uppsala universitet.
Estelle af Malmborg har arbetat som intendent för samtidskonst och fotografi vid Stockholms Auktionsverk 1997-2008 och 2008-2013 som curator vid Kulturhuset Stockholm. 2013-2015 var hon verkställande producent/biträdande chef för Konst & Design vid Kulturhuset Stadsteatern. Estelle af Malmborg har medverkat som skribent och redaktör i ett flertal publikationer och föreläser om samtida konst och fotografi. Hon är utbildad i marknadsföring vid CENP i Madrid och har läst konstvetenskap och kommunikation vid Stockholms Universitet och Södertörns Högskola.