Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Säterdalens fäbod söker entreprenör!

Fäbod i Dalarna. Foto; Gunilla, pixabay

Säterdalen med sitt halvmilslånga ravinsystem är unikt för Sverige med sina spännande naturmiljöer. Det är också ett populärt besöksmål med folkparksarrangemang, lekpark för barn och en fäbod som tillsammans lockade ca 100 000 besökare 2014. Ett utvecklingsarbete pågår med syfte att åter- och nyskapa Säterdalens position som ett av regionens främsta besöksmål. Ledorden är natur, barn och tillgänglighet och en förutsättning är att skapa möjligheter för fler entreprenörer.

Fäboden är ett av flera identifierade utvecklingsområden. För att säkerställa ett unikt besöksmål har ett koncept av den framtida fäbodverksamheten arbetats fram, vilket beskrivs närmare i rapporten ”Säterdalens fäbod– ”där dåtid blir framtid”. Säters kommun söker nu samarbetsaktör i syfte att utveckla Säterdalens fäbod i enlighet med konceptet.

Låter det som en spännande möjlighet? Då kanske ni är den vi söker!

Välkommen med ansökan där vi vill att ni beskriver hur ni, utifrån framtaget koncept, skulle vilja bedriva verksamhet på fäboden. Det är viktigt för oss att det framkommer hur ni ser på värdskap, möjligheter att samarbeta med andra aktörer, barnperspektiv, servering, djuren, aktiviteter, marknadsföring samt hur vi förstärker besöksmålet (och varumärket) tillsammans?Vidare vill vi också att ni förtydligar era önskemål för att kunna realisera den tilltänkta  verksamheten. Kommunen är inställd på att det krävs insatser för att ge rätt förutsättningar. I nuläget gäller det driften under säsongen 2016 (maj-aug). Vi kommer att gå vidare och träffa de aktörer vars tilltänkta verksamhet vi anser har störst förutsättningar att utveckla fäboden som besöksmål.

Rapporten ”Säterdalens fäbod– ”där dåtid blir framtid” får ni genom att skicka ett mail till naring@sater.se. Ansökan vill vi ha digitalt till naring@sater.se senast den 8 februari.

Frågor och möjlighet att besöka fäboden hänvisas till Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef tel 0225-55138.

Resurslänkar

Säterdalen 
Säters kommun