Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Najaden från Halmstad

Foto; Marzena Kramek

Källa; Wikipedia
HMS Najaden är ett segelfartyg som fram till 2014 låg i Nissan i Halmstad, vid Halmstad slott. Lördagen 5 juli 2014 lämnade Najaden Halmstad för att bogseras till Norge. Najaden är 48,8 meter lång, 8,4 meter bred och 3,7 meter djupgående. Därmed är Najaden en av världens minsta fullriggare. Fullt utrustat väger fartyget 350 ton och har 740 m² segelyta (exklusive ledsegel).
Najaden övergick i norsk ägo fredagen 4 juli 2014, framför Najaden i centrala Halmstad hölls en kort ceremoni som leddes av kommunfullmäktiges ordförande, moderaten Ann-Charlotte Westlund. Samtidigt protesterade hundratals halmstadbor mot att fartyget sålts till Norge.
Slut källa

Stort tack för din medverkan med bilden, Marzena! 

Marzena, är min medadministratör och hjälper mig med fotogruppen, ”Dagens Sverigebild” på Facebook.
Välkomna in och bli medlemmar!