Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Välkommen till Digikult – mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken!

Digikult är en nordisk mötesplats för digitalt kulturarv i praktiken. Under två dagar möts aktörer från bland annat museer, arkiv, bibliotek och utbildning och inspireras av aktuella frågeställningar som delaktighet, tillgänglighet och utveckling med såväl svenska som nordiska och internationella perspektiv. Den fjärde upplagan av Digikult arrangeras i Göteborg 6-7 april.

Digikults ambition är att erbjuda det mesta av det bästa när det kommer till digital humaniora, digital förmedling av kulturarvet och inte minst insatser som rör tillgänglighet, delaktighet och utveckling med både svenska och internationella perspektiv.

Nordiska och internationella perspektiv

I år får vi bland annat besök av British Library Labs från England, Kungliga Danska Biblioteket och Rijksmuseum i Holland. Dessutom fördjupar vi oss i ämnen som öppna data och digital humaniora, storytelling och digitalt lärande. Vi får också höra mer om brittiska Wellcome Collections digitala utställningar och wikidata – tillgänglig kunskap för alla. Vi får också besök från Norge där ett stort samarbetsprojekt för närvarande pågår om hur öppna data kan stimulera till ökad kunskapsförmedling.

Andra aktuella frågeställningar som behandlas är hur sociala medier förändrar vårt beteende vid besök på kulturarvsinstitutioner samt hur vi kan arbeta med insamling, dokumentation och förmedling av berättelser från människor på flykt.

Keynotes hålls av riksarkivarien Björn Jordell, Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap samt Trineke Kamerling från Rijksmuseum i Amsterdam, Holland. Moderator för konferensen är Britta Söderqvist, enhetschef för Innehåll & Lärande på Världskulturmuseet.

Det digitala kulturarvet – en prioriterad politisk fråga

Att digitalisera och tillgängliggöra kulturarvet är en minst sagt viktig fråga, inte minst inom sektorn, men glädjande nog också som en prioriterad politisk framtidssatsning.

När kultur- och demokratiministern invigde förra årets Digikult sa hon att kulturarv och digitalisering är två av tre prioriterade områden i hennes mandatstrategi. Vi kan bara hålla med om att detta är nyckelfrågor, och det praktiska arbetet med dem i Sverige, Norden och världen behöver belysas och diskuteras. Det är det som är poängen med Digikult, säger Stefan Högberg, projektledare för konferensen.

Att lära och inspireras av varandra

Visionen bakom Digikult är att skapa ett forum för alla som är intresserade av digitalt kulturarv, och att lägga fokus på praktik och resultat. Vad har olika aktörer gjort, och hur fungerade det? Vilka misstag kan vi lära oss av, och vilka framgångar kan vi inspireras av?

Digikult 2016 äger rum den 6-7 april 2016 på Folkets hus, vid Järntorget i Göteborg.

Läs mer på hemsidan; http://www.vastarvet.se/sv/Vastarvet/

Arrangörer:
Västra Götalandsregionen genom Västarvet, Kultur i Väst och Kulturnämnden, Göteborgs kulturförvaltning och Göteborgs stadsmuseum, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Riksarkivet samt Wikimedia Sverige.