Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dagens Sverigebild – Brahehus Gränna

Foto; Christer Fredriksson

Källa, Wikipedia
Per Brahe d.y. lät påbörja bygget av Brahehus 1637, men arbetet blev inte klart förrän i mitten av 1650-talet. Byggarbetet försvårades av att byggmaterialet, som mest bestod av sten, måste forslas uppför det branta berget. Ursprungligen var Brahehus tänkt som ett änkesäte åt Brahes maka Kristina Katarina Stenbock, men eftersom hon avled 1650 användes byggnaden istället för inkvartering av Brahes gäster.
Slut källa

Stort tack för din medverkan med denna fina bild, Christer!