Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Sydkustleden ger helt nya upplevelser för cykelturisten!

Foto/Källa; Klara Leo

Sydkustleden kommer att gå mellan Simrishamn och Helsingborg och binder samman de tre nationella cykelturismlederna i Sverige, som tillsammans utgör en total cykelsträcka på 90 mil. Lederna utgör ett unikt erbjudande till nationella och internationella besökare.

Den 2 och 3 juni invigs Sydkustleden, Sveriges tredje nationella cykelled som sträcker sig kustvägen mellan Simrishamn och Helsingborg. Under söndagen blir det 26 mil invigning med massor av aktiviteter på olika platser utmed leden. På måndagen, som även är World Bicycle Day, avrundas invigningsdagarna utanför den nordvästra ingången till Malmö Centralstation.

Sydkustleden är Sveriges tredje nationella cykelled för turism och rekreation och knyter samman Kattegattleden och Sydostleden. Tillsammans bildar de 90 mil sammanhängande cykelled med en stor variation i både natur och upplevelser.

Genom att satsa på nationella cykelleder kommer Skåne bli en given destination för cykelturism vilket i sin tur gynnar besöksnäringen, folkhälsoperspektivet och miljön, säger Ulrika Geeraedts, Utvecklingsdirektör Region Skåne.

På söndagens invigningsdag uppmuntras alla att ta med sin cykel och hänga med i ett behagligt tempo på någon av alla sträckorna som leds av Team Rynkeby.

Måndagens invigningsdag hålls i Malmö och bjuder på lunchcykling samt invigningstal av Anna Jähnke, Regionala utvecklingsnämndes ordförande Region Skåne, och Jens Möller, stf Regional direktör Trafikverket. Det blir även ett efterföljande panelsamtal då fler bjuds upp på scen.

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett levande och tillgängligt Skåne. Genom effektiva åtgärder förbättrar vi framkomligheten och säkerheten för cyklister, säger Jens Möller, stf Regionchef, Trafikverket Region Syd.

Under måndagen finns även en mängd organisationer och föreningar på plats som alla delar ett cykelintresse. Här finns Region Skåne, Trafikverket, Cykelfrämjandet, MTB Skåne, Malmö stad med flera.

Frågor om cykling besvaras även på Sydkustledens facebooksida i en chat mellan klockan 15 och 16.

Ett detaljerat invigningsprogram finns på Sydkustledens hemsida

Lämna ett svar