Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Sörmlandsbonde får pris av WWF för miljöinsatser

Holger van der Woude från Järnatrakten har utsetts till Årets svenska Östersjöbonde. Foto: Erik Olsson

Holger van der Woude på Yttereneby gård utanför Järna i Sörmland har utsetts till Årets svenska Östersjöbonde av Världsnaturfonden WWF. Han prisas för sitt stora miljöengagemang för Östersjön, inte minst genom att driva ett cirkulärt kretsloppsjordbruk med kvävefällor och våtmarker.

–”Jag är otroligt stolt och glad över priset. Det känns väldigt roligt att få uppskattning för vad vi gör på gården”, säger Holger.

WWF delar varje år ett pris på 1000 euro till en lantbrukare som gjort viktiga insatser mot övergödningen i Östersjön.

– ”Med Årets Östersjöbonde vill vi lyfta de goda exemplen och premiera lantbrukare som gör något utöver det vanliga. Yttereneby gårds kretsloppsjordbruk är viktigt både för lantbruksproduktionen, den omgivande naturen och Östersjön”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Yttereneby gård är ett biodynamiskt lantbruk med vall, betesdjur och ekologisk produktion. Gården är kretsloppsanpassad med nästan noll näringsläckage. Jordbrukaren Holger van der Woude, som kom till Sverige från Holland i slutet av 1990-talet, satsar på eget foder, vall och sådd med mellangrödor. Han har också ett 70-tal mjölkkor av rasen Brown Swiss, som klarar sig på enbart grovfoder. Holger arrenderar också Skäve gård, så totalt är jordbruksarrendet 320 hektar inklusive 70 mjölkkor. Spannmålen säljs till Saltå kvarn och mjölken till Järna mejeri.

Holger och hans medarbetares insatser med skyddszoner, fånggrödor och våtmarker, uppmärksammas av juryn. Gården är försöksgård och kopplad till kunskapsspridande aktiviteter med LRF, Länsstyrelsen, naturbruksgymnasiet och Östersjöprojektet BERAS.

I höst går Yttereneby gård vidare i WWFs regionala tävling ”Baltic Farmer of the Year”, där en vinnare för hela Östersjöregionen utses.

Motivering:
Holger van der Woude får priset för att han har utvecklat ett genomtänkt diversifierat lantbruk med vall, betesdjur och ekologisk produktion. Han har genomfört en mängd olika åtgärder för att skydda Östersjön och dokumenterat dem. Holger genomför jordbearbetning på våren, har skyddszoner och fånggrödor som minskar växtnäringsläckaget och har anlagt våtmarker. Förutom åtgärderna har Holger deltagit som försöksgård och i kunskapsspridande aktiviteter med LRF, Länsstyrelsen, naturbruksgymnasiet och Östersjöprojektet BERAS.

FAKTA: WWFs utmärkelse ”Årets Östersjöbonde”

Priset Årets Östersjöbonde” (Baltic Farmer of the Year) instiftades 2009 och är en del av WWF:s arbete för Östersjön. WWF jobbar för att minska övergödningen och läckage av både fosfor och kväve till havet. Ett speciellt fokus är att stödja hållbara jordbruksmetoder. Utmärkelsen är ett sätt att premiera föregångare inom jordbruket som inspirerar till goda miljöinsatser mot övergödningen. På hösten varje år utses nationella vinnare i Östersjöländerna som går till final om titeln Årets Östersjöbonde.

Den svenska juryn består av Cassandra Bjelkelöv, LRF Ungdom, Martin H. Larsson, Miljödepartementet och Anders Alm, WWF

Lämna ett svar