Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Sverigeleden – en nästan rikstäckande cykelled!

Sverigeleden är en nästan rikstäckande cykelled och passerar alla Sveriges landskap utom Gotland. Leden går på allmänna vägar, mestadels på asfalt, och är uppdelad i en huvudled och ett antal alternativa leder. Huvudleden går mellan Helsingborg och Karesuando (2620 km). Leden omfattar ett nät av cykelleder som spänner över en stor del av Sverige och går även in i Norge och Finland. Den orörda naturen anses vara vårt lands största tillgång. Allra längst i norr – tundralandskap, mäktiga älvdalar, ståtliga fjäll, strövvänliga skogar och fäbodvallar. I söder – betade hagmarker, lövängar, vackra slättlandskap, åsar och rika jordbruksbygder.

Sverigeleden sträcker sig genom gamla kulturlandskap och följer mestadels mindre trafikerade vägar inne i landet. Vägarna håller hög standard och är lågt trafikerade. I större städer som Stockholm, Göteborg, Helsingborg och Linköping går leden huvudsakligen längs med bilfria cykelbanor. Då Sverigeleden till stor del går genom bebodda trakter är det relativt enkelt att stanna till på olika platser för att äta en bit mat eller fika längs vägen.

Sverigeleden ansluter vid större färjehamnar och är därför lätt att nå. Sverigeleden är tänkt att cyklas i ena riktningen och transportera sig tillbaka i den andra. I syd- och mellan-Sverige finns ett antal rundtursmöjligheter och även Norrland erbjuder detta i kombination med färd in i Norge. Sverigeleden bör upplevas i ”portioner”. Att färdas längs hela ledsystemet kan ta några månader. Börja med att prova en kortare del under förslagsvis 4–7 dagar, då vill du säkert uppleva mer senare. Hela leden är ca 9 500 km

Det är enkelt att ansluta till andra cykelleder som till exempel Kustlinjen, Mälardalsleden, Västgötaleden, Dalslandsleden, Vättern-Sommenleden, Runt Vättern-leden och Banvallsleden.