Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Rekordmånga resenärer på Inlandsbanan i sommar

Foto; Håkan Wike

Bilden ovan; Inlandsbanans motorvagn på väg. Sommartrafik. I Sveriges inlands finns storslagen natur med oändliga möjligheter till en aktiv semester med friluftsliv i fokus och för dig som vill ta det lugnt och njuta av vacker natur.

Inlandsbanans tåg ankommer Östersund Västra. En ökning av barnfamiljer på Inlandsbanan har setts i sommar. För tredje året i rad fortsätter ökningen av resenärer på Inlandsbanan. Efter avslutad säsong kan det konstateras att det varit en rekordsommar för tågresande genom Norrlands inland.

Antalet resenärer på Inlandsbanan fortsätter stadigt att öka. Totalt så har 14 900 resenärer rest med Inlandsbanan den här sommaren, vilket är en ökning med 18 procent från förra året och över 50 procent fler än 2016.

Tågluffa är populärt
Det har sålts 17 procent fler Inlandsbanekort än förra sommaren. Inlandsbanekortet är ett tågluffarkort som tilltalar de som vill planera och lägga upp resan själva. Det ger obegränsat resande under 14 dagar och möjlighet till att hoppa på och av tågen som man vill. Paketresan Upptäck Inlandsbanan, som är ett ”baspaket” med få externa inslag och där fokuset helt enkelt är Inlandsbanan har varit väldigt populär. Även Taste of Lapland ökar kraftigt, där mat och den samiska kulturen är i fokus.

Bilden ovan; Första avgången för sommartrafiken 2017, 20170612. Fullt tåg avgår från Östersund C till Gällivare.
Foto; Ulrica Dahlqvist

– ”Trenden att ”hemestra” har fått fler att vilja upptäcka vårt exotiska inland och allt vad det har att erbjuda. En önskan att minska sitt klimatavtryck tror jag också är en bidragande orsak till att fler vill resa med oss. Eftersom våra tankanläggningar för förnyelsebart bränsle, HVO, nu kommit på plats och våra persontåg kan drivas helt fossilfritt gör att resan på Inlandsbanan blir ännu mer attraktiv ur ett hållbarhetsperspektiv”, säger Peter Ekholm, vd på Inlandsbanan AB.

Vinterns trafik
Inom kort öppnar bokningen till vinterns trafik på Inlandsbanan, Snötåget som går mellan Östersund och Mora en tur dagligen i vardera riktningen.

Fakta järnvägen Inlandsbanan
Ägs av svenska staten
Förvaltas av Inlandsbanan AB
Utgör 11 procent av Sveriges järnvägsinfrastruktur
Är oelektrifierad

OM
Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan. Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.