Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Elisabeth Hedborg öppnar dörren till en mörklagd del av svensk historia

Genom rysk tv får Inger Gustafsson äntligen vetskap om sin pappas öde – en sovjetisk soldat som sökte skydd i Sverige, men som i en hemlig politisk aktion skickades tillbaka till Stalintidens straffläger. Min far var rysk soldat öppnar dörren till en tragisk och okänd del av andra världskrigets historia. Rysslandskännaren Elisabeth Hedborg har skrivit en engagerande journalistisk berättelse om Inger, hennes far och de sovjetiska flyktingarnas öden under vistelsen i Sverige och därefter.

— ”Under snart 20 år har jag intresserat mig för de sovjetiska krigsflyktingarna i Sverige och deras okända öden. Flera tusen sovjetiska soldater levde i Sverige under krigsåren och de flesta återsändes till hemlandet, ofta under stort hemlighetsmakeri. Andra kämpade sig till rätten att få stanna kvar för att bli svenska medborgare. Jag frågade mig: varför har detta dramatiska kapitel i svensk nutidshistoria aldrig kommit till allmän kännedom”, säger Elisabeth Hedborg.

Under hela sitt liv har Inger Gustafsson undrat över sin fars okända öde. När hon vänder sig till den ryska versionen av tv-programmet Spårlöst får hon äntligen svaren. I en direktsändning får hon träffa en av sina tre halvsystrar. Det blir början på en dramatisk resa bakåt i tiden.

Ingers far var en sovjetisk soldat som under andra världskriget flydde från tysk fångenskap i Norge och sökte skydd i Sverige. Han var inte ensam – flera tusen unga sovjetiska män flydde undan tyskarna och hamnade här. Bland de svenska politikerna rådde stor oenighet om hur flyktingarna skulle hanteras. Skulle de behandlas generöst eller förpassas ur landet med tvång? Med tiden kom de att ses som en belastning för regeringen, som ville skapa goda relationer med Sovjetunionen. När trycket från Moskva ökade sändes de tillbaka till hemlandet och till Stalintidens straffläger. Min far var rysk soldat kastar nytt ljus över en undanskymd del av svensk historia.

Berättelserna om dessa flyktingar och deras skiftande öden har varit okända i över sjuttio år. Under krigsåren rådde publiceringsförbud om detta och den första stora hemtransporten var en topphemlig operation. Berättelsen om Inger Gustafssons far öppnar dörren till en tragisk och okänd del av andra världskrigets historia.

Personerna i den här boken har drabbats av krafter långt bortom deras kontroll. De har varit objekt för avlägsna makthavares beslut, de har svepts med av historiens motsägelsefulla och oförutsägbara händelser. De har upplevt yttersta nöd, maktlöshet, förnedring, skräck och skam. Många av dem tycks inte ha förmått reflektera över vad de har varit med om. De har helt enkelt genomlevt de prövningar som ödet fört i deras väg och sedan skattat sig lyckliga över att ha kommit ifrån allt.
— ur boken

Elisabeth Hedborg har varit journalist i 30 år, specialiserad på utrikesnyheter. Hennes främsta uppdragsgivare har varit Sveriges Radio och Sveriges Television. Under många år var hon placerad i Rom och Moskva som utrikeskorrespondent. 1988 tilldelades hon det Stora Journalistpriset och har sedan dess erhållit flera andra utmärkelser. Idag är hon konsult och frilansar.

Utgivning: 16 sept
Första recensionsdag: 28 sept

Lämna ett svar