Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Ung kvinnlig journalist i Afghanistan får Per Anger-priset

Najwa Alimi. Foto; Zan TV

Med livet som insats utmanar journalisten Najwa Alimi Afghanistans traditionella syn på kvinnor och män. I ett land där kvinnor sällan får lämna hemmet själva syns hon i TV som reporter på den afghanska tv-kanalen Zan TV. För sin kamp för yttrandefrihet och kvinnors rättigheter tilldelas Najwa Alimi Per Anger-priset, svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati som delas ut av Forum för levande historia.

– ”Jag vill visa att kvinnor kan jobba i en bransch som anses vara tabu för dem. Jag förstod att journalistiken var den snabbaste vägen om jag ville nå ut till kvinnor runt om i Afghanistan, och att det kan fungera som en plattform för att slåss för kvinnors rättigheter,” säger Najwa Alimi.

Afghanistan är ett av världens farligaste länder för journalister, men också för kvinnor generellt. Najwa Alimi är 25 år gammal och arbetar i dag som reporter på den afghanska tv-kanalen Zan TV, den enda kanal i landet som bara anställer kvinnliga reportrar och redaktörer. Hon har gjort sig känd som en orädd reporter som lyfter ämnen andra journalister helst undviker, som social utsatthet, hemlöshet, narkotikaberoende och kvinnors rättigheter.

– ”Najwa Alimi har som journalist blivit beskjuten och utsatts för hot. Att i den miljön fortsätta kämpa för att kvinnor för att ska få synas och höras kräver ett stort mod. Najwa Alimi inger hopp för en ny generation av afghanska flickor och pojkar”, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia och juryordförande för Per Anger-priset.

Kvinnors situation i Afghanistan förbättras långsamt. Men utvecklingen går sakta och många kvinnor utsätts för både våld och diskriminering. Allt fler kvinnor yrkesarbetar men trakasserier och brist på utbildning är fortfarande stora hinder för många kvinnor. Förra året dödades 14 journalister, vilket var mer än i något annat land i världen, och i takt med att kvinnliga journalister blir fler och tar mer plats ökar också hotbilden mot dem.

– ”Att få Per Anger-priset gör mig ännu mer övertygad om att jag är på rätt spår, att jag ska fortsätta göra det jag gör och satsa ännu mer på mitt jobb. Det bevisar också att en afghansk flicka från landsbygden faktiskt kan bli journalist och vinna prestigefyllda priser”, säger Najwa Alimi.

Vid sidan av sitt arbete driver hon tillsammans med sina vänner ett bokcafé som ger unga flickor och pojkar en fristad där de kan låna böcker och samtala fritt.

Najwa Alimi tar emot Per Anger-priset den 17 oktober vid en ceremoni på Göta Lejon i Stockholm. Prisutdelare är kultur- och demokratiminister Amanda Lind. Pristagaren kommer att vara tillgänglig för intervjuer i Stockholm 14–16 oktober.

Per Anger-priset är svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Priset instiftades 2004 för att uppmärksamma de insatser diplomat Per Anger gjorde under andra världskriget då han räddade ungerska judar undan Förintelsen. Forum för levande historia har regeringens uppdrag att årligen dela ut priset.

I nomineringen till Per Anger-priset har nio internationella organisationer deltagit: Afrikagrupperna, Amnesty International, Civil RightsDefenders, Diakonia, ICJ (Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen), Kvinna till kvinna, Reportrar utan gränser, Svenska kyrkan och Svenska PEN.

Årets pristagare nominerades av Reportrar utan gränser.

Forum för levande historia är en myndighet med uppgift att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde med utgångspunkt i Förintelsen. Vi bedriver utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och fortbildning.

Lämna ett svar