Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Aktuellt i Höga Kusten!

Fotograf/Källa; Fredrik Lewander

Landsbygdskonferens, världskongressen Adventure Travel World Summit 2019 och workshop kring framtidens värdskap är bara några av de härliga möten och nätverksträffar som vi på Höga Kusten Destinationsutveckling deltagit i under de senaste veckorna. Vi gläds också åt nyheten att Mark- och miljödomstolen ger klartecken till ett hotell på Kanaludden, Härnösand. – ”Mycket roligt! Den stora tillväxten inom besöksnäringen gör att destinationen har ett stort behov av fler bäddar, säger Mia Karlsson”, VD på Höga Kusten Destinationsutveckling.

Landsbygdskonferensen Höga Kusten ägde rum i Örnsköldsvik med ett program som var i världsklass. Samtidigt träffades nätverket ”Norrländska kommuner med stadsberg” – och vi från destinationens sida fick äran att vara en programpunkt. Höga Kusten Destinationsutvecklings VD Mia Karlsson var också en programpunkt när Landsbygdsminister Jennie Nilsson besökte Höga Kusten och de fick möjligheten till ett 45 minuter långt samtal om destinationens förutsättningar att växa.

Höga Kusten på plats under världskongressen i Göteborg

Maarja Edman och Andreas Olsson, Höga Kusten Destinationsutveckling, kan känna sig mer än nöjda över ett välutfört jobb med att fronta Höga Kusten och svensk naturturism under världskongressen Adventure Travel World Summit 2019 i Göteborg.

Ett fantastiskt tillfälle att träffa destinationer och aktörer från hela världen som precis som vi är inriktade på natur och ett aktivt uteliv, berättar Andreas Olsson.

Vi har en härlig och utvecklande resa framför oss! En resa som framförallt börjar med oss själva genom att vi ställer oss frågan; Är vi exportmogna som destination? Svaret är ja, till viss del, men vi har en del att jobba på och vi behöver skapa fler säljbara produkter. Under en sådan här kongress får man perspektiv på att det finns många fina destinationer som drar i samma typ av besökare som vi vill nå. Jag ser fram emot fortsättningen på den resa som vi tillsammans med näringen påbörjat för att skapa en destination med attraktionskraft i internationell klass och som kan ta emot större mängder utländska besökare, förklarar Andreas.

Storslagna besöksmål utefter Höga Kusten-leden

Arknatprojektet har också utvärderats och det finns nu 9 fantastiska besöksmål att jobba med utefter Höga Kusten-leden. Vi kan blicka tillbaka på ett lyckat projekt där många samarbetspartners har gått ihop och tagit tillvara på Höga Kustens tillgångar.
Se gärna filmen om Arknat

Framtidens värdskap, trender och omvärldsbevakning

Höga Kusten Turistservices verksamhetsledare Maria Lundkvist var i veckan på en workshop för turistnäringen hos Kairos Future i Stockholm. Förutom Höga Kusten, deltog Göteborg & co, Lund, Visit Stockholm, Region Västerbotten och Läckö/Kinnekulle. Temat var Framtidens Värdskap och under dagen diskuterades frågeställningar som: vilka beståndsdelar har ett bra värdskap mot 2030? Hur ser kundresan ut såväl digitalt som fysiskt och hur kombinerar vi det viktiga mänskliga mötet med nya tekniska lösningar?

Utvecklingen av Höga Kustens besöksservice pågår ständigt och att ta nästa steg, därför är det också viktigt för oss att delta i den här typen av workshops för att få senaste nytt kring trendspaning och framtidens värdskap, berättar Maria.

Lämna ett svar