Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Dalarna nominerar Falu Gruva till Stora Turismpriset

Stora Turismpriset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Varje region får årligen nominera ett företag och i Dalarna är det Visit Dalarna som fått i uppdrag att ta fram kandidaten. För sitt innovativa och modiga sätt att utveckla en verksamhet med över 1000 år av historia får Falu Gruva i år representera Dalarna i Stora Turismpriset 2019.

Falu Gruva bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen, både ur ett lokalt och globalt perspektiv. Verksamheten vårdar ett världsarv på ett långsiktigt sätt och är öppna för att möta samtiden och framtiden. Därför är Falu Gruva värda Stora Turismpriset 2019” säger Lotta Magnusson på Visit Dalarna.

Från en lång tradition av bergshantering innefattar Falu Gruvas verksamhet idag bland annat besöksgruva och museiverksamhet. Dånande ljud och rök är utbytt mot skolbarn och besökare från hela världen.

Innovation står högt på agendan. Vid ombyggnationen av Gruvmuseet åren 2015–2017 satsade verksamheten på att skapa ett modernt och interaktivt museum. Både spelutvecklingsföretag, forskare och universitetsstudenter ingick i arbetsgruppen.

I nomineringskriterierna ingår ett aktivt arbete med hållbarhetsfrågor och här har Falu Gruva visat stort engagemang, bland annat i sociala frågor som tillgängliggörandet av verksamheten för personer med funktionsvariationer. En filmad version av promenaden ner i gruvan visas i Gruvmuseet och särskilda pedagogiska program för särskolan är framtagna.

Falu Gruva blev 2001 utsett av Unesco till världsarv och verksamheten har lyfts fram som ett gott exempel vid flera tillfällen. Nyligen blev Falu Gruva utvalda som ett av 34 världsarv, bland Europas 320 världsarv, i projektet World Heritage Journeys of Europe som syftar till att höja attraktionskraften för världsarven som besöksmål. Falu Gruva är också utvalda att delta i projektet Stärka Världsarv för att vidareutveckla Unescos 10 steg för destinationsutveckling, i syfte att se över och förbättra användandet av världsarvens interna arbetsverktyg.

Så här lyder en sammanfattning av nomineringen:

Falu Gruva, med över 1000 år av historia på ursprunglig plats, fortsätter att utveckla verksamheten i samma anda som den banbrytande tidigare konstmästaren Christopher Polhem och andra snillen; med innovations- och upptäckarglädje kryddat med autenticitet och mod.

Vad är ett världsarv?

Falu Gruva blev, tillsammans med Falu stad och det omkringliggande bergsmanslandskapet, utsett av FN-organet Unesco till världsarv 2001. Ett världsarv är ett kulturminne eller naturminne som är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara det för framtida generationer. Hela området är klassat som byggnadsminne och fornlämning, en skyddsform som regleras i Kulturminneslagen.

Prisutdelning sker i Stockholm den 4 december i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan.

Läs mer om Stora Turismpriset

 

Destinationsbolaget Visit Dalarna har det regionala uppdraget att utveckla, marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Dalarna är idag Sveriges fjärde största besöksregion med målet att år 2030 vara norra Europas ledande och mest attraktiva destination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt.

Besöksnäringen i Dalarna är en viktig basnäring med en omsättning på 7,6 miljarder. Visit Dalarna företräder regionens besöksnäring, marknadsför och säljer Dalarna som attraktivt besöksmål, driver utvecklingsfrågor i samverkan med företag och organisationer samt ansvarar för Dalarnas turistbyråer. Visit Dalarna AB ägs av Dalarnas 15 kommuner i nära samverkan med 800 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring Ekonomisk Förening. Bolaget har ca 60 anställda och omsätter ca 100 miljoner SEK. Huvudkontoret finns i Rättvik.

Lämna ett svar