Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Sälsafari lockar 25 000 besökare om året

Knubbsäl i Bohuslän. Foto: Karl Lundström, SLU

Det finns idag goda chanser att få se en säl för den som rör sig längs den svenska kusten, något som ett femtiotal företag har tagit fasta på genom att erbjuda sälsafarier för turister. I en ny forskningsrapport från AgriFood Economics Centre vid SLU har företagen för första gången kartlagts.

– ”Sälsafarier arrangeras framför allt av mindre företag hos vilka sälen är ett av många erbjudanden. Andra verksamheter är till exempel fisketurism och guidade skärgårdsturer”, säger Staffan Waldo som är en av forskarna bakom rapporten.

Sälturism erbjuds längs hela den svenska kusten, men flest företag finns längs västkusten där man framför allt kan se knubbsäl. I Östersjön är gråsäl den vanligast förekommande arten. Totalt hade näringen runt 25 000 besökare 2017 varav 8 000 utländska turister. Omsättningen för sälsafari var runt 10 miljoner kronor.

– ”Det är en liten näring, menar Staffan Waldo, men de företag som är aktiva planerar att fortsätta sin verksamhet och är överlag nöjda med den sälstam som finns idag”.

Resultaten bygger på en enkätstudie som skickats till företagen i branschen under våren 2019.

AgriFood Economics Centre är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Syftet är att ge regering och riksdag vetenskapligt underbyggda underlag för strategiska och långsiktiga beslut.

Lämna ett svar