Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Stig-Helmer Olsson och Generation Pep vill motivera barn och unga till mer rörelse!

I kampanjen ”Den ofrivillige motionären” möter vi Stig-Helmer Olsson som tack vare sitt icke-digitala liv snabbt kommer upp i den rekommenderade dagliga mängden motion. Något som få barn idag gör. Stillasittandet hos barn och unga fortsätter öka och det kan få ödesdigra konsekvenser om vi inte börjar agera. Generation Pep vill tillsammans med Lasse Åberg få fler att minska sitt stillasittande – all rörelse räknas!

Bilden ovan; Lasse Åberg som Stig-Helmer Olsson i ”Den ofrivillige motionären”.

Idag den 29 oktober infaller internets dag.
Internet har inneburit en rad möjligheter för mänskligheten att ta sig framåt, men den ökade digitaliseringen i samhället har också sina baksidor. Den stillasittande skärmtiden breder ut sig hos både vuxna och barn, och ofta innebär det också att vi kanske då rör oss mindre. Genom satsningen ”Den ofrivillige motionären” vill Generation Pep uppmana till eftertanke kring hur du spenderar dina timmar under dygnet.

– ”Skärmtiden i sig är inte boven, utan det är hur barn och unga spenderar sin totala tid under dygnet och vad den tiden läggs på som är det intressanta. Vi har sett att tiden som barn och unga lägger på att vara i rörelse har minskat i flera år, i takt med att den stillasittande skärmtiden ökar. Vi måste börja förstå att när våra barn lägger mer tid på att sitta stilla framför skärmen så kommer det automatiskt bli så att de har mindre tid för att vara fysiskt aktiva – dygnet har ju bara 24 timmar. Vi är inte på något sätt teknikfientliga, vi är själva flitiga skärmanvändare, och det finns många positiva saker där skärmanvändande faktiskt uppmuntrar till rörelse eller frigör tid så att man har tid för aktiviteter. Tyvärr så är det dock så att för många barn och unga ökar just den stillasittande skärmtiden och den utvecklingen vill vi uppmärksamma”, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep.

Carolina Klüft, verksamhetschef Generation Pep. Foto; Matteus Eurell

En undersökning från Göteborgs Universitet kunde för något år sedan visa att 14-åriga pojkar gick 30 procent färre steg år 2017 jämfört med 14-åringar år 2000. Hos flickorna hade antalet steg minskat med 24 procent. Vi vet dessutom att endast 14 procent av flickor på gymnasiet når upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet per dag. Stillasittandet breder ut sig bland svenska barn och unga, och det är en hälsofara för våra barn och unga.

– ”Att få använda Stig-Helmer för att belysa en stor samhällsutmaning känns både viktigt och roligt. Stig-Helmer har ju som karaktär alltid varit annorlunda och lite sen på ny teknik, nu visar det sig att det kanske är hans största hälsovinst någonsin”, säger Lasse Åberg.


Lasse Åberg, Åbergs Museum

Filmen släpps den 29 oktober på Generation Peps hemsida och sociala mediekanaler. Filmen är framtagen med stöd av Åbergs Museum. Bakom filmen finns även produktionsbolaget FLX.

OM Generation Pep

Generation Pep  är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

Lämna ett svar