Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Svansele Vildmarkscenter beställer den första flottan av elektrifierade snöskotrar i Swedish Lapland

Svansele Vildmarkscenter har i veckan gjort ett historiskt och proaktivt drag. Inte bara för att utöka sitt redan exklusiva utbud av vinterupplevelser, utan även för att möta turoperatörers och slutkonsumenters växande önskemål om hållbara upplevelser. Svansele Vildmarkscenter, som är en av regionens snabbast växande turistföretag, nöjer sig inte heller med bara ett fåtal, utan köper in hela 20 st elskotrar.

I våra djupa västerbottniska skogar har vi hittills inte kunnat erbjuda ett hållbart och tyst sätt att nå våra camps, eller uppleva vår älgsafari. Men från nästa säsong 2020/2021 kommer vi att ha en flotta med 20 elskotrar, med en kapacitet på 30 gäster. Skotrarna tillverkas av kanadensiska Taiga Motors, som verkligen pushar gränserna och sätter en ny standard för elektriska snöskotrar. I linje med Swedish Laplands arbete för en hållbar region, kommer detta att vara den första stora investeringen i elsnöskotrar, säger Daniel Petersson, VD för Svansele Vildmarkscenter.

Terrängfordon har generellt sett lägre utsläppskrav än trafik på vanlig bilväg, och traditionella snöskotrar är det mest förorenande fordonet av dem alla. Taigas elektriska snöskotrar däremot släpper inte ut några avgaser alls, har ett omedelbart vridmoment och samma höga prestanda under alla förhållanden, oavsett höjd, temperatur eller körstil. Så ingen kompromiss mellan prestanda, tillförlitlighet och effektivitet.

Även under stjärnklara nätter när temperaturen kan sjunka drastiskt är dessa maskiner väldigt tillförlitliga.
Ett avancerat termiskt system säkerställer att batteriet kan leverera på samma nivå, även när temperaturen sjunker så låg som -40°C, förklarar Sean Gatesy från Taiga Motors.

Räckvidden påverkas av körstil och terräng, men vid genomsnittlig ledkörning i 60 km/h kan du förvänta dig minst 100 km räckvidd med våra standardbatterier, fortsätter Sean.

Detta är inte bara ett nytt och hållbart sätt att köra snöskoter på. Det är ett nytt sätt att utforska den arktiska naturen, utan avgaser och bullrande motorljud. Det ger turister och entusiaster möjligheten att uppleva naturen med alla sina sinnen och samtidigt ha en minimal påverkan på den lokala faunan.

Vi har förmånen att bo och arbeta i en unik miljö med en vildmark rik på vilda djur. Därför är det viktigt för oss att ta ansvar och alltid sträva efter att bli mer klimatsmarta och minska vår miljöpåverkan. Att vara den första aktören i Swedish Lapland som väljer att investera i en komplett flotta av elektriska snöskotrar, bokningsbara från nästa säsong, känns riktigt spännande, förklarar Daniel.

FAKTARUTA
Kanadensiska Taiga Motors
levererar världsledande elektriska snöskotrar, med en minimal miljöpåverkan och bättre förutsättningar för att uppleva naturen utan kompromisser. Dom möjliggör en helt ny sorts upplevelse utan avgaser och störande buller Taiga har i dagsläget tre modeller tillgängliga för beställning och produktionen kommer att inledas under första halvan av 2020 med målet att leverera i tid för vintersäsongen 2020-2021.

OM SKELLEFTEÅ
Det är människorna i Skellefteå som gör platsen speciell. Här kan alla skapa sitt eget liv och förverkliga sina drömmar, idéer och passioner. Skellefteå är mångsidigt och har en levande anda av kreativitet och entreprenörskap. Delaktighet och medskapande får oss att utvecklas.