Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Naturturism utvecklas på Kottaberget i Gyttorp!

Kottaberget utanför Gyttorp i Nora kommun blir projektområde för utveckling av naturturism. Nora kommun startar ett utvecklingsprojekt för att undersöka hur en satsning på naturturism kan kombineras med och markägarens intressen. Förstudien får stöd av Tillväxtverket och Region Örebro län och drivs i samarbete med Jordbruksverket och markägarna.

– ”På Kottaberget ovanför Gyttorp får Nora kommun nu möjlighet att ta fram en plan för hur vandrings- och ridstråk, cykelleder, och möjligheter för fågelskådning kan samverka med markägarens skötsel av skogen”, säger Solveig Oscarsson (S), kommunalråd

Förstudien pågår till hösten 2020. För att genomföra förstudien har Nora kommun fått 1,5 miljoner kr från medverkande myndigheter. I projektet kommer man också att kartlägga hur många nya jobb naturturism har möjlighet att generera samt arbeta fram förslag på möjliga etableringar inom besöksnäringen.

– ”Det här ger Nora kommun möjligheter att tillsammans med markägare, företag och invånare skapa nya arbetstillfällen och nya företag samt nya miljöer för friluftsliv,” säger Tom Rymoen (M) kommunalråd.

OM
Nora kommun ger sina 10 700 invånare kommunal service men är också en välbesökt turistort.