Blogg

Uppdateringar och senaste nytt för upplevelser i Sverige

Idag blir barnkonventionen svensk lag!

Det är något som är väl värt att fira. Barnkonventionen i svensk lag är något som vi kämpat för länge för att stärka barns rättigheter. Det kommer bland annat märkas inom rättsväsendet där barnen ställning kommer stärkas. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som innehåller bestämmelser om barnets mänskliga rättigheter. Den slår fast att barn inte är föräldrars eller vårdnadshavares ägodelar utan individer med egna rättigheter.

Barnkonventionen synliggör att barn är kompetenta och handlingskraftiga individer, som är fullvärdiga medborgare, samtidigt som de är i behov av stöd och skydd. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn.
Läs mer här!